Parkovanie v mestách

Ak ste sa rozhodli pre požičanie vozidla, vybrali ste si autopožičovňu a chystáte sa vyzdvihnúť si Vaše auto, potrebujete poznať možnosti parkovania v slovenských mestách. Systém parkovania sa na Slovensku zakladá na platbe prostredníctvom automatu a platbe pri prechode rampou s obsluhou alebo je jednou z možností aj bezplatné parkovanie.

Zvýšenú pozornosť venujte parkovaniu v prípade, že ste sa rozhodli požičať si vozidlo z autopožičovne. Vyhnete sa tak nielen pokute, ale aj prípadným nepríjemnostiam, ktoré môžete spôsobiť autopožičovni v prípade predĺženia doby požičania vozidla z dôvodu jeho odtiahnutia odťahovou službou.

Parkovisko označené modrou obdĺžnikovou dopravnou značkou s bielym písmenom P poskytuje parkovanie zdarma, pokiaľ nie je na parkovisku obslužný personál. Ak sa na parkovisku nachádza obslužný personál, parkovné zaplatíte priamo pracovníkovi parkoviska podľa platného cenníka daného parkoviska. Ceny parkovného sú rôzne, pričom v turisticky atraktívnych oblastiach sú podstatne vyššie. Na Slovensku sa nachádzajú aj verejné parkoviská, ktoré môžu byť buď platené alebo poskytujú parkovanie zdarma.

Parkovisko označené modrou obdĺžnikovou dopravnou značkou s bielym písmenom P, pod ktorým sú znázornené parkovacie hodiny, vyžaduje zakúpenie parkovacieho bloku v najbližšom automate. V blízkosti takto vyznačeného miesta je umiestnený automat, do ktorého sa vhodia mince požadovanej sumy. Veľkosť sumy sa dozviete z inštrukcií a popisu na automate. Po zatlačení tlačidla dostanete lístok s označením dňa a hodiny, do ktorej môžete miesto na parkovanie použiť. Počet mincí, ktoré vhodíte do automatu závisí od času, aký sa plánujete zdržať na parkovisku. Lístok je potrebné položiť na viditeľné miesto palubnej dosky vo vnútri auta. V niektorých mestách sa môže parkovacia karta kupovať aj v novinových stánkoch.

Poplatky za parkovanie sa v jednotlivých mestách líšia, rozdielna môže byť aj cena za parkovanie v rôznych zónach mesta. Najdrahšie parkovné zaplatíte v centre mesta. Približná suma za jednu až dve hodiny parkovania sa pohybuje vo výške od 0,40 €.

Parkoviská s obsluhou spoznáte podľa rampy, ktorá sa nachádza pri vchode a východe z parkoviska. Pri rampe sa vždy nachádza automat, na ktorom stlačíte tlačidlo a vyberiete si lístok, ktorý vám automat vydá. Po opustení parkoviska odovzdáte lístok obsluhujúcemu personálu a ten od vás prevezme sumu zodpovedajúcu času, ktorý ste na parkovisku strávili. Cenníky sú vyvesené na dostupnom mieste. Za hodinu až dve hodiny parkovania môžete zaplatiť približne 0,70 – 1,50 €.

V niektorých slovenských mestách nie je parkovanie problematické, parkovanie v iných mestách je naopak veľmi komplikované, najmä ak mesto nepoznáte a neviete, kde približne sa dá zaparkovať. V hlavnom meste Slovenska, v Bratislave, je vhodné, aby ste boli oboznámení s možnosťami parkovania. Rovnako je to v ďalších veľkých mestách, v Košiciach či v Prešove. V Banskej Bystrici a v Trnave nie je problematické nájsť parkovanie, v Nitre sú pomerne malé plochy na parkovanie a parkoviská sú často plné. Zaparkovať v meste sa takmer vždy dá pri nákupných centrách, ktoré disponujú dostatkom miest a ponúkajú bezplatné parkovanie.

Buďte opatrní a vyhýbajte sa parkovaniu na zakázaných miestach označených bielymi krížikmi na ceste. Auto zaparkované na nepovolenom mieste bude odtiahnuté odťahovou službou. Pokiaľ budete chcieť auto späť, musíte zavolať mestskú políciu na telefónnom čísle 159 a zaplatiť pokutu, aby vám bolo vydané. Pri porušení pravidiel parkovania si môžete nájsť na aute tzv. papuču, umiestnenú na kolese. Aby vám papuču odstránili, musíte kontaktovať políciu na čísle 159 a zaplatiť pokutu.

Parkovanie mimo parkoviska

Ak sa rozhodnete nevyužiť služby parkovacích miest na Slovensku a rozhodnete sa zaparkovať auto mimo parkoviska, nezabúdajte, že na chodníku v obci smie vodič zastaviť a stáť, iba ak po jeho zaparkovaní ostane na chodníku voľná šírka 1,5 metra na neobmedzený prechod chodcov. Zvýšenú pozornosť venujte parkovaniu mimo parkoviska najmä vtedy, ak máte požičané vozidlo z autopožičovne. Predídete tak mnohým nepríjemnostiam, ktoré Vám môžu pokaziť pôžitok z komfortu využitia služieb požičovne automobilov.

Parkovanie v Bratislave:

Parkoviská sú v Bratislave označené viditeľnými tabuľami popri cestách, zobrazuje sa na nich aktuálny stav obsadenosti: voľné/plné – free/full, alebo presný počet voľných miest s názvom ulice, kde sa parkovisko nachádza.

V historickom centre môžete zaparkovať na uliciach:

Mostová (podzemné parkovisko pri hoteli Carlton)

Uršulínska

Palackého

Veterná

Ďalšie parkoviská v centre:

Krížna

Tesco

Predstaničné námestie (Hlavná stanica)

Gondova (Starý most)

Rajská 1

Nábrežie č.1 (Osobný prístav)

Parkovisko Starý most a Osobný prístav je otvorené od rána do večera. Ostatné sú otvorené nonstop. Neparkujte na nepovolených miestach a na mieste, kde vaše auto môže brániť plynulosti cestnej premávky. V Bratislave vám auto odtiahnu do areálu v mestskej časti Vlčie hrdlo.

Parkovanie v Košiciach:

V Košiciach sú parkoviská s rampovým systémom, zaparkovať môžete na týchto miestach:

Námestie Osloboditeľov

Kasárenské námestie

Južná trieda

Ulica Orlia

Ulica Vodná