ŠPZ – štátne poznávacie značky vozidiel v Slovenskej Republike

Každé vozidlo, pohybujúce sa po verejných cestných komunikáciach na Slovensku, musí mať pridelené evidenčné číslo, ktoré sa nazýva evidenčné číslo vozidla (EČV). Evidenčné číslo tvoria písmená a číslice. Prvá dvojica písmen evidenčného čísla označuje okres, v ktorom je vozidlo evidované. Každý okres na Slovensku má pridelenú jedinečnú poznávaciu dvojicu písmen, niektoré okresy majú viac ako jednu dvojicu. Za prvou dvojicou písmen sa za pomlčkou alebo znakom uvádzajú tri číslice a dvojica písmen. Tabu ľka s evidenčným číslom nahrádza staršie tabu ľky so štátnou poznávacou značkou (ŠPZ).

Bratislavský kraj

Banskobystrický kraj

Bratislava I, II, III, IV, V BA,BL Banská Bystrica BB, BC
Malacky MA Banská štiavnica BS
Pezinok PK Brezno BR
Senec SC Lučenec LC
Detva DT

Košický kraj

Krupina KA
Košice I, II, III, IV KE, KI Poltár PT
Košice okolie KS Revúca RA
Gelnica GL Rimavská Sobota RS
Michalovce MI Ve ľký Krtíš VK
Rožňava RV Zvolen ZV
Sobrance SO Žarnovica ZC
Spišská Nová Ves SN Žiar nad Hronom ZH
Trebišov TV

Prešovský kraj

Nitriansky kraj

Prešov PO, PV
Nitra NR, NI Bardejov BJ
Komárno KN Humenné HE
Levice LV Kežmarok KK
Nové Zámky NZ Levoča LE
Šaľa SA Medzilaborce ML
Topoľčany TO Poprad PP
Zlaté Moravce ZM Sabinov SB
Snina SV

Trnavský kraj

Stará Ľubovňa SL
Trnava TT, TA Stropkov SP
Dunajská Streda DS Svidník SK
Galanta GA Vranov nad Top ľou VT
Hlohovec HC
Piešťany PN

Žilinský kraj

Senica SE Žilina ZA, ZI
Skalica SI Bytča BY
Čadča CA

Trenčiansky kraj

Dolný Kubín DK
Trenčín TN, TC Kysucké Nové Mesto KM
Bánovce nad Bebravou BN Liptovský Mikuláš LM
Ilava IL Martin MT
Myjava MY Námestovo NO
Nové Mesto nad Váhom NM Ružomberok RK
Partizánske PE Turčianske Teplice TR
Považská Bystrica PB Tvrdošín TS
Prievidza PD
Púchov PU